Draw Lolita, cute anime girl, Zweith my OC

I draw my baby Zweith in lolita dress UwU

Category
:
Anime girl
Artist
:
Céo
Posted date
:
19-01-2021 21:20

Previous/ Next
  

Gowgowfurry 2 years ago
Sooooooo cute!
Aesop Cảl 2 years ago
Tô màu xinh lắm á Céo 👌
Huy Hoàng 2 years ago
Tranh xinh, nhưng màu áo bên tay trái tô hơi bị đậm đó Céo.
Linh Khánh 2 years ago
Xinh quá cô ơiiiiii