anime girl drawing, Vietnamese classic costume

When you are a tradi artist but pretend to know about digi:D

Category
:
Anime girl
Artist
:
Céo
Posted date
:
21-11-2020 14:32

Previous/ Next
  

Naib Wanwan 10 months ago
Bức này đẹp nè, nhưng tui thấy phần đổ bóng bên dưới áo hơi bị fail á 🤔